GPS đo đạc, Trắc địa

Kiểu xem
  • GPS Trimble R4

    GPS Trimble R4

    GPS Trimble R4 là máy thu GPS độ  chính xác cao. Dòng máy thu 02 tần số  ứng dụng trong công tác thành lập lưới khống chế cấp cao phục vụ cho công tác thành l ...